KARATE-DO SHOTOKAI BASEL : site officiel du club de karaté de BASEL - clubeo

Généalogie


 

O-Senseï Gichin Funakoshi / Yoshitaka Funakoshi / Shigeru Egami / Mitsusuke Harada / Bernard & Gladys Mathieu